The Swedes and the internet 2014

An annual study of the Swedish people's internet habits

Literature

 • Alexanderson, K & Davidsson P, (2014). Eleverna och internet 2014. .SE
 • Bergström, A. (2014). Personlig integritet på nätet. I A. Bergström & H. Oscarsson (red), Mittfåra & marginal. Göteborgs universitet: SOM-institutet.
 • Brå (2014). Nationella trygghetsundersökningen 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende. Stockholm: Brå, Rapport 2014:1)
 • Eurostat.http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Internet_use_statistics_-_individuals
 • Findahl, O. (2012). Barn och ungas medieanvändning i internetvärlden. I U. Carlsson (red.), Barn och ungas medieanvändning i nätverkssamhället. Nordicom, Göteborgs universitet.
 • Findahl, O. (2013). En miljon svenskar vill inte använda internet. Digidel, .SE.
 • Findahl, O. (2013). Svenskarna och internet 2013. .SE
 • Findahl, O. (2012). Svenskarna och Internet 2012. .SE
 • Findahl, O. (2011). Svenskarna och Internet 2011. .SE
 • Findahl, O. (2009). Svenskarna och Internet 2009. .SE
 • Findahl, O. (2008). Svenskarna och Internet 2008. .SE
 • Findahl, O. (2003). Svenskarna och Internet 2003. World Internet Institute
 • Findahl, O. (2000). Svenskarna och Internet 2000. World Internet Institute
 • Findahl, O. (1999). Television. I U. Carlsson, C. Bucht & U. Facht (red.), Mediesverige 1999/2000.
 • Statistik och analys. Nordicom, Göteborgs universitet.
 • Findahl, O., & Selg, H. (2005). The Downloaders. Who They Are and What They Are Doing. In
 • P. Cunningham & M Cunningham (eds.), Innovation and the Knowledge Economy. Issues, Applications, Case Studies. Amsterdam: IOS Press
 • Findahl, O. (2006). Trends in downloading and filesharing of music. Ingår i Musiclessons: Broadband technologies transforming business models and challenging regulatory frameworks– lessons from the music industry. Stockholm: KTH.
 • Forsman, M. (2014). Duckface/Stoneface. Statens medieråd.
 • Gardner, H & Davis K. (2013), The app generation. London: Yale University press.
 • ITU (2013). Key ICT indicators for developed and developing countries and the world. In The
 • World in 2013: ICT Facts and Figures. International Telecommunication Union.
 • ITU. Fact and Figures 2014. Individuals-internet 2000-2013.
 • Mediebarometern 2013. Nordicom, Göteborgs universitet.
 • MMS (2014). TV-året 2013. Årsrapport, Mediemätningar i Skandinavia.
 • Svenskarna och politiken på internet, 2014 .SE
 • Sverige betalar. Svenska folkets attityder till olika betalmetoder och betaltjänster. 2014 Insight intelligence i samarbete med .SE, EY och Bankomat AB
 • Tillväxtverket (2014). Musikbranschen i siffror – statistik för 2012.
 • von Feilitzen, C., Findahl, O., & Dunkels E. (2011). Hur farligt är Internet? Resultat från den europeiska undersökningen EU Kids Online. The International Clearinghouse on Children, Youth and Media. Nordicom, Göteborgs universitet.
 • Zickner, K & Rainie, L (2014). E-reading rises as devices ownership jumps. Pew Research Internet Project, January 2014.
 • World Economic Forum. The Global Information Technology Report 2014. The Network readiness index.
 • The World Internet Project International Report 2013, USC Annenberg School Center for the Digital Future.

0
comments
Permalink
Next: Reports from previous years